Nowa odsłona platformy Track & Trace dla klientów LOXX w Polsce.

Rocznie dostarczamy naszym klientom ponad 150.000 przesyłek. Badając poziom zadowolenia ze świadczonych przez nas usług ustaliliśmy, że w procesie obsługi zlecenia transportowego jedną z najważniejszych potrzeb klienta jest dostęp do informacji o statusie przesyłki na każdym etapie jej drogi.

Nasi klienci, którzy potrzebują wiedzieć gdzie w danym momencie znajduje się ich przesyłka mogą kontaktować się ze swoim opiekunem w Dziale Wsparcia Klienta. Jednak w świecie postępującej automatyzacji i cyfryzacji procesów najlepszym sposobem na dotarcie do bieżących informacji o statusie przesyłki jest system track & trace (T&T) stosowany w wielu firmach logistycznych.

Możliwość przeglądania poszczególnych etapów transportu danej przesyłki przez stronę internetową na platformie T&T zapewniamy naszym klientom  już od wielu lat. W ostatnim czasie postanowiliśmy przyjrzeć się temu jak działa ta funkcjonalność i czy dostarcza oczekiwaną przez klientów wartość.

Przeprowadziliśmy szeroką analizę obecnej sytuacji i w efekcie stworzyliśmy zupełnie nową stronę

T&T, gdzie zarządzamy jej kodem i zmianami lokalnie. Daje nam dużą niezależność we wprowadzaniu zmian w sposób zwinny po to, by móc szybko reagować na nowe potrzeby naszych klientów.

Dodatkowo uporządkowaliśmy kolejność wyświetlanych statusów, dodaliśmy 5 kluczowych etapów procesu dystrybucji
z oznaczeniem progresu ich wykonania. Po dostawie klienci mają również możliwość pobrania skanu listu przewozowego
z potwierdzeniem dostawy do odbiorcy.

Jakie korzyści daje nowa strona T&T naszym klientom?

  • Graficzna prezentacja etapów w szybki i przejrzysty sposób pokazuje wszystkie fazy procesu dystrybucji.
  • Klient pobierając informację ze strony T&T oszczędza czas na kontakt z pracownikiem Działu Wsparcia Klienta bo dostęp do danych o trasie przesyłki ma natychmiast.
  • Skany listów przewozowych często niezbędne dla klientów do obsługi wewnętrznych procesów czy roszczeń zawsze są pod ręką.
  • Dział Wsparcia Klienta zyskuje więcej czasu na obsługę  operacyjną zleceń podnosząc tym samym jakość swojej pracy i wydajność.

Otrzymaliśmy już pozytywny feedback od naszych klientów oraz pracowników na temat nowej odsłony platformy T&T a jej wdrożenie produkcyjne planujemy na maj 2021.