Przesyłki SENT

Dnia 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada na podmioty wskazane w Ustawie obowiązek zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych.

SENT, co to jest?

System SENT umożliwia szybką modyfikację i aktualizację wymaganych przez ustawodawcę danych. Aby uzyskać dostęp do systemu SENT należy najpierw założyć konto na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). W imieniu konkretnego podmiotu może tego dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która zamierza dokonać zgłoszenia lub aktualizacji danych. Każdy podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnik może upoważnić dowolną osobę fizyczną do działania w jego imieniu i na jego rzecz.

Kto ma obowiązek udostępniania danych w systemie SENT?

Obowiązek udostępnienia danych mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jako przewoźnicy, podmioty wysyłające lub odbierające towary wrażliwe zgodnie z wyszczególnioną listą, na odpowiednio przygotowanej platformie internetowej PUESC (www.puesc.gov.pl) – system SENT.

Jak zlecić przesyłki SENT?

Zleceniodawca zgłasza zamiar przewozu towaru wrażliwego poprzez wypełnienie stosownego formularza. W formularzu zlecenia, który jest dostępny tutaj, należy podać numer SENT (zostaje nadany przesyłce po zarejestrowaniu w systemie PUESCU) oraz klucza dla przewoźnika.
Klienci, którzy korzystają z naszego systemu e-booking mają również możliwość w prosty sposób dodania przesyłek SENT poprzez wprowadzenie numeru i klucza w formularzu. wprowadzania nowego zlecenia w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu.

Kliknij, aby sprawdzić, czy Twój towar podlega monitorowaniu SENT >>