Polityka Prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę – tj. LOXX Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Staniewickiej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130774, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP 524 23 74 468, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”).
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może odbyć się w formie mailowej: polityka.prywatnosci@loxx.pl 
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową lub korzystających z usług świadczonych przez firmę LOXX.

I. Informacje ogólne

Danych osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleconych usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Również jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania),  zbierane w ramach korzystania ze strony www.loxx.pl. – zapisywania informacji w plikach cookies.

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator Danych Osobowych współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy. Przetwarzane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zlecenia usługi świadczonej przez LOXX Sp. z o.o .

II. Prawa Użytkownika
W odniesieniu do swoich danych osobowych użytkownicy mają następujące prawa:
• Prawo do otrzymania informacji
• Prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych

III. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej www.loxx.pl
1. Jeśli korzystasz z witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz lub nie przekazujesz nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę, zbieramy następujące dane, które są technicznie konieczne, abyśmy mogli wyświetlić naszą stronę internetową i zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo.
• Informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji
• System operacyjny użytkownika
• Adres IP użytkownika
• Data i godzina wywołania strony
• Strony internetowe z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową(tzw. referrer)
• Strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową
2. Oprócz wyżej wymienionych danych pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w połączeniu z przeglądarką, z której korzystasz i przy pomocy której organ, który ustawia plik cookie, przesyła określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani dostarczać wirusów do twojego komputera. Służą one do tego, aby nasza oferta sieci była bardziej przyjazna i efektywna.

IV.Używanie plików cookie
1. Nasza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:
• Przejściowe pliki cookie – patrz 2
• Trwałe pliki cookie – patrz 3
2.Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one identyfikator sesji, który przypisuje różne żądania zgłoszone przez twoją przeglądarkę podczas wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie komputera po powrocie na stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
3.Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od danego pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie.
4.Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi potrzebami i  odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj, usuwając pliki cookie możesz nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny.

V. Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej
1.Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi.  W tym celu należy podać dalsze dane osobowe, których używamy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.
2.W niektórych przypadkach używamy zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania danych. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie sprawdzane.
3.Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy znajdują się w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Cię o konsekwencjach tej sytuacji w opisie oferty.

VI. Sprzeciw lub odwołanie przeciwko przetwarzaniu twoich danych
1. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz odwołać je w dowolnym momencie. Takie unieważnienie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych, które już zostały nam przekazane.
2. Jeśli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na ważeniu interesów, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności w celu wykonania umowy z Państwem, którą opisujemy w opisie funkcji. Korzystając z takiego sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak zrobiliśmy to w przypadku uzasadnionego sprzeciwu. Zbadamy sytuację i zatrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy wam nasze przekonujące powody, które zasługują na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.
3. Oczywiście, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Możesz poinformować nas o swojej sprzeczności reklamowej pod następującymi danymi kontaktowymi:

LOXX Sp. Z o.o.
Ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
e – mai: polityka.prywatnosci@loxx.pl  

VII. Korzystanie z Google Analytics
1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie włączono anonimizację IP, Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony.
2. Adres IP przesłany przez przeglądarkę jako część Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
3. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; jednak chcemy podkreślić, że w ten sposób możesz nie być w stanie cieszyć się pełną funkcjonalnością tej witryny. Możesz również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez ciasteczka dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout .
4. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane dalej w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć odniesienia do osób. Jeśli dane zebrane o Tobie odnoszą się do Ciebie jako osoby fizycznej, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte. Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawia to ciasteczko opt-out, które uniemożliwia przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny: Wyłącz Google Analytics
5.Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny. Możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework , w wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 para. 1 str. 1 lit. f PKBR.
6.Informacje stron trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a także deklaracja o ochronie danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy .

VIII. Włączanie filmów z YouTube
1. Zawarliśmy filmy z YouTube w naszej ofercie online, które są przechowywane na stronie www.YouTube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej strony internetowej.
2. Podczas odwiedzania tej witryny YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej” niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, z którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem podczas korzystania z YouTube, musisz się najpierw wylogować przed kliknięciem przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania zorientowanego na potrzeby witryny. Taka ocena ma również miejsce (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania spersonalizowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, dzięki którym musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.
3. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w deklaracji o ochronie danych. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat odpowiednich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i przekazuje je do Tarcza Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IX. Integracja Google Maps
1. Na tej stronie używamy oferty Map Google. To pozwala nam wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.
2. Odwiedzając tę witrynę, Google otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej” niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być powiązany z profilem Google, musisz się najpierw wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania zorientowanego na potrzeby witryny. Taka ocena ma również miejsce (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania spersonalizowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, w związku z czym musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.
3. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat odpowiednich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i przekazuje je do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .